Clientes

A ampla carteira de clientes coa que contamos en CEES é a mellor garantía da profesionalidade e seriedade coa que afrontamos o noso traballo e coa que abordamos a satisfacción das súas demandas e a consecución dos seus obxectivos. Os nosos clientes son o mellor aval da calidade dos nosos servizos. Na actualidade CEES conta con clientes de todos os ámbitos profesionais e sociais, tanto do sector público como do sector privado, nomeadamente encóntranse entre os clientes de CEES:

  • Administracións públicas nos distintos niveis de implantación territorial: administración local, provincial, autonómica, estatal e comunitaria.
  • Asociacións empresariais.
  • Empresas privadas.

Pé de páxina

Outros