Equipo Profesional

O equipo profesional, o capital humano de CEES é o noso mellor recurso. En CEES poñemos a disposición dos nosos clientes un equipo humano integrado por 30 profesionais que conforman o verdadeiro motor de desenvolvemento e crecemento da nosa empresa, da calidade dos nosos servizos e da satisfacción dos nosos clientes.

CEES, S.L. conta actualmente cun equipo de xente nova, motivada e creativa, altamente cualificada e con experiencia nas distintas disciplinas, áreas de actividade e sectores nos que traballa a nosa entidade. Resulta destacable que o noso equipo humano conta con formación e experiencia nas seguintes áreas:

  • Recursos humanos e relacións laborais. O equipo técnico de Auditores de CEES, S.L. posúe unha ampla experiencia tanto na realización de Auditorías, como no ámbito da prevención de Riscos Laborais, atendendo especificamente ao ámbito da Seguridade no Traballo, Hixiene Industrial, Medicina no Traballo, Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada.
  • Xestión da Calidade.
  • Xestión Medioambiental.
  • Pedagoxía e formación.
  • Deseño, implementación e avaliación de políticas públicas.
  • Xestión de servizos públicos.
  • Xestión económico- administrativa.
  • Xestión empresarial.
  • Ciencias Sociais e Xurídicas. Estatística.
  • Marketing, imaxe, protocolo e relacións institucionais.

Pé de páxina

Outros