Formación orientada á persoal da Administración pública

Desde CEES, S.L. realizamos a asistencia técnica de proxectos de formación para distintos organismos e institucións públicas. En concreto dende CEES desenvolvemos as seguintes actuacións no eido dos Plans de Formación orientados á Administración Pública:

 • Deseño do plan de formación a partir do:
  • Estudo das necesidades formativas.
  • Establecemento dos obxectivos do plan de formación.
  • Descrición do ámbito do proxecto.
 • Deseño do material didáctico.
 • Difusión do proxecto formativo.
 • Impartición das accións formativas e coordinación das mesmas.
 • Avaliación das accións formativas.
 • Elaboración de informes finais.
 • Xestión económico-administrativa das actividades.

Pé de páxina

Outros