Proxectos europeos

Os fondos procedentes da Unión Europea chegados aos distintos Estados membros foron incrementando progresivamente a súa importancia económica en detrimento doutras fontes de financiamento público. A importancia económica deste tipo de fondos vai acompañada da importancia crecente que a elaboración de proxectos para a execución de programas europeos adquiriu nos últimos anos. Unha importancia crecente para todo tipo de entidades, tanto públicas como privadas. En consonancia con esta crecente importancia en CEES establecemos un equipo profesional orientado especificamente á redacción, execución e avaliación de proxectos de ámbito comunitario. Este equipo desenvolve fundamentalmente as seguintes accións:

  • Prospección e selección de convocatorias.
  • Preparación de solicitudes.
  • Contacto con socios e institucións europeas xestoras.
  • Asistencia técnica na xestión e/ou realización das accións e seguimento das mesmas.

Pé de páxina

Outros