Estudos sociais

Dende CEES realizamos:

  • Estudos prospectivos acerca dos índices de benestar social e servizos básicos, tales como: educación, saúde, vivenda e emprego.
  • Análise e elaboración de plans de desenvolvemento local.
  • Estudos estatísticos.
  • Estudos históricos.
  • Investigación educativa.
  • Estudos de xénero.
  • Análises demográficas.

Pé de páxina

Outros