Estudos económicos

CEES elabora:

  • Estudos sobre o desenvolvemento rexional sustentable, incidindo na análise das vantaxes comparativas e competitivas nun contorno de globalización económica.
  • Formulación e avaliación de proxectos de investimento e/ou innovación tecnolóxica.
  • Análise das vantaxes competitivas das ramas e subramas económicas e da empresa en particular.
  • Estudos de mercado e estratexias de comercialización.

Pé de páxina

Outros