Programas de formación "one to one"

A formación "one to one" é o programa idóneo para as empresas que precisan dunha formación individual e intensiva, dirixida a acadar niveis de operatividade moi altos nun espazo de tempo moi curto. Trátase de cursos intensivos, desenvoltos por un equipo especializado, en xornadas de 5 a 8 horas diarias.

Os programas de formación "one to one" están orientados a obter resultados concretos e fixados de antemán. Proporcionan nun tempo récord coñecementos prácticos e habilidades transferibles aos postos de traballo destinadas a solucionar unha problemática específica da empresa e a mellorar a súa competitividade.

Pé de páxina

Outros