Programas de formación "in Company"

Os programas de formación "in-Company" teñen como obxectivo fundamental achegar solucións formativas específicas de alto nivel deseñadas á medida das necesidades que presenta cada organización.

Neste eido CEES, a partir do traballo conxunto cos responsables de formación de cada empresa, identifica as necesidades formativas de cada entidade, define os métodos de aprendizaxe apropiados e deseña e executa, a través de programas específicos orientados a acadar os obxectivos pretendidos, solucións formativas flexibles que potencian os recursos dispoñibles na organización de cara a facela máis eficaz, eficiente e competitiva.

Pé de páxina

Outros