Os nosos programas de "executive coaching"

Os nosos programas de “executive coaching” parten da identificación da necesidade de mellora profesional realizada por parte do directivo ou pola organización á que presta os seus servizos.

En CEES deseñamos os nosos programas de “executive coaching” a partir dun diagnóstico inicial no que definimos os obxectivos a acadar, establecemos o marco de traballo e nos comprometemos coa consecución dos mesmos. A partir deste diagnóstico inicial en CEES realizamos, entre outras actividades, encontros, seminarios, charlas, coloquios e obradoiros de habilidades directivas abertos a grupos ou destinados a particulares que teñen como finalidade acadar o desenvolvemento das capacidades individuais dos directivos e das competencias organizacionais das entidades que acceden a este tipo de programas formativos.

Algúns dos seminarios que dentro desta liña de traballo desenvolve CEES son os seguintes:

  • Comunicación e imaxe persoal
  • Comunicación externa e interna
  • Protocolo
  • Xestión do tempo
  • Liderazgo
  • Motivación e xestión de equipos
  • Team bulding

Pé de páxina

Outros