Programas de desenvolvemento de directivos

Todo directivo e profesional de experiencia descobre, nun momento determinado da súa carreira, que ten que dedicar un tempo especial a ampliar a súa formación, afondar nas novas perspectivas que poden abrirse ante si, coñecer e dominar innovadoras e dinámicas habilidades, e sacar o maior partido das súas propias experiencias, para ser capaz de afrontar os retos presentes e futuros.

Neste senso, CEES conta con programas específicos para a formación de directivos que teñen como obxectivo a potenciación e ampliación das súas capacidades de cara a un mellor aproveitamento das posibilidades de desenvolvemento profesional ás que poida ter acceso.

Pé de páxina

Outros