Formación á carta

O servizo de formación á carta de CEES ten como obxectivo a xeración de posibilidades formativas para aquelas persoas e entidades que non poidan acceder á formación regulada ou para as que este tipo de formación non sexa válida de cara á satisfacción das súas necesidades formativas.

Os plans de formación á carta de CEES permiten achegar solucións específicas para a consecución dos obxectivos de cualificación de cada profesional ou entidade e desenvolven accións formativas personalizadas tanto no relativo a contidos como no referido a horarios, duración e lugar de desenvolvemento das actividades formativas.

Pé de páxina

Outros