Prevencion de riscos laborais

No eido da prevención de riscos laborais CEES leva a cabo:

  • Implantación de sistemas de xestión de seguridade e saúde laboral: OHSAS 18001.
  • Externalización de funcións do departamento.
  • Auditorías internas de sistemas de xestión de Seguridade e Saúde Laboral.CEES é unha entidade acreditada pola Consellería de Traballo da Xunta de Galicia para a realización de Auditorías Regulamentarias de Prevención de Riscos Laborais.
  • Asistencia técnica para a certificación de sistemas de Seguridade e Saúde Laboral OHSAS 18001. 

Pé de páxina

Outros