Consultoría en calidade

No eido da xestión da calidade CEES desenvolve os seguintes servizos:

  • Implantación de sistemas de xestión da calidade (ISO 9001).
  • Medición de resultados (xestión de procesos, establecemento de indicadores, satisfacción do cliente...).
  • Externalización de funcións do departamento de calidade.
  • Asistencia técnica para a certificación de proxectos de xestión de calidade conforme as normas ISO 9000 de calidade.
  • Auditorías internas de sistemas de xestión de calidade.
  • Plans de formación.

Pé de páxina

Outros