Xestión Integral de Eventos

A organización de eventos constitúe outro dos piares fortes sobre os que se asenta o traballo que desenvolvemos en CEES.

A nosa metodoloxía de traballo en relación á organización de eventos parte da consideración de que un evento non é só un acto social, é unha ferramenta de marketing e comunicación. Un instrumento de presentación que permite dar a coñecer servizos, produtos, marcas e entidades. Un instrumento de comunicación que nos permite achegarnos aos nosos clientes, facernos visibles, mellorar a nosa imaxe e gañar crédito profesional e social.

O equipo humano de CEES conta con formación e experiencia específica na xestión de eventos, marketing, imaxe, comunicación, protocolo e relacións institucionais o que nos permite levar a cabo a xestión integral de todo tipo de actos. Deste xeito, planificamos, organizamos e realizamos todo tipo eventos para comunicar eficazmente a mensaxe do mesmo, transmitir unha imaxe positiva, gañar en reputación e contribuír plenamente na consecución dos resultados esperados polos nosos clientes. Contamos con extensa experiencia na organización de:

  • Congresos
  • Seminarios
  • Xornadas
  • Convencións
  • Encontros de profesionais
  • Encontros sectoriais e intersectoriais
  • Presentacións de produtos e servizos

Pé de páxina

Outros