Plans de formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas

En CEES desenvolvemos plans de formación continua gratuíta dirixida prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas a través de convocatorias de subvencións públicas con carácter anual.

A nosa entidade conta con experiencia no deseño, planificación, impartición, xestión e xustificación de plans formativos para os principais sectores empresariais.

Na actualidade, estamos a impartir accións formativas vinculadas á Certificados de Profesionalidade

Pé de páxina

Outros