Formación para o emprego: Certificados de Profesionalidade

Centro homologado pola Xunta de Galicia inscrita ou acreditada no Rexistro de Centros e Entidades de Formación para o Emprego e no SEPE (Servizo Público de Emprego Estatal), para a impartición das especialidades con CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE:

CENTRO HOMOLOGADO EN LUGO (CÓDIGO CENSO: 2700001398)

FAMILIA PROFESIONALIDADE CODIGO ESPECIALIDADES SOLICITADAS NIVEL DE CERTIFICADO PROF. 
 SERVICIOS SOC. E A A COMUNIDADE SSCB0109DINAMIZACIÓN COMUNITARIA 3
 ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN ADGG0508OPERACIÓNS DE GRABACIÓN E TRATAMENTO DE DATOS E DOCUMENTOS 1
 ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN ADGD0308ACTIVIDADES DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA 2
 ADGG0108ASISTENCIA Á DIRECCIÓN 3
 ADGG0208ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN RELACIÓN CO CLIENTE 2
 ADGD0208XESTIÓN INTEGRADA DE RRHH 3
 ADGG0408OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS 1
 ADGG0308ASISTENCIA DOCUMENTAL E DE XESTION EN DESPACHOS E OFICINAS 3
 SERVICIOS SOCIOCULTURAIS E A COMUNIDADE SSCB0111PRESTACIÓN DE SERVIZOS BIBLIOTECARIOS 3
 SSCG0209MEDIACIÓN COMUNITARIA 3
 SSCE0109INFORMACIÓN XUVENIL 3
 SSCG0109INSERCIÓN LABORAL PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE 3
 SSCB0110DINAMIZACIÓN, PROGRAMACIÓN E DESENROLO DE ACCIÓNS CULTURAIS 3
 SSCG0111XESTIÓN DE CHAMADAS DE TELEASISTENCIA 2
 SSCE0110DOCENCIA DA FORMACIÓN PARA O EMPREGO 3
 COMPETENCIA FCOV22COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELLANA-N2 2
 FCOV02COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELLANA-N3 3
 FCOV05COMUNICACIÓN EN LINGUAS EXTRANXEIRAS (INGLES)- N2 2
 FCOV06COMUNICACIÓN EN LINGUAS EXTRANXEIRAS (INGLES)- N3 3
 FCOV23COMPETENCIA MATEMÁTICA-N2 2
 FCOV12COMPETENCIA MATEMÁTICA-N3 3
 FCOVXX01COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2 2
 FCOVXX02COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3 3

CENTRO HOMOLOGADO EN MILLADOIRO - AMES (CÓDIGO CENSO: 1500003948)

FAMILIA PROFESIONALIDADE CODIGO ESPECIALIDADES SOLICITADAS NIVEL DE CERTIFICADO PROF. 
SERVICIOS SOCIOCULTURAIS E A COMUNIDADE SSCE0110DOCENCIA DA FORMACIÓN PARA O EMPREGO 3
COMPETENCIA FCOV22
COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELLANA-N2
 2
 FCOV02
COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELLANA-N3
 3
 FCOV05
COMUNICACIÓN EN LINGUAS EXTRANXEIRAS (INGLES)- N2
 2
 FCOV06
COMUNICACIÓN EN LINGUAS EXTRANXEIRAS (INGLES)- N3
 3
 FCOV11
COMPETENCIA MATEMÁTICA-N2
 2
 FCOV12
COMPETENCIA MATEMÁTICA-N3
 3
 FCOVXX01
COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2
 2
 FCOVXX02
COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3
 3
ADMINISTRACIÓN E XESTION ADGD0308
ACTIVIDADES DE XESTION ADMINISTRATIVA
2
 ADGD0108
XESTIÓN CONTABLE E XESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA AUDITORIA
 3
 ADGD0208
CREACION E XESTIÓN DE MICROEMPRESAS
 3
 ADGG0508
OPERACIÓNS DE GRABACIÓN E TRATAMENTO DE DATOS E DOCUMENTOS
 1
 ADGN0108
FINANCIACIÓN DE EMPRESAS
 3
 ADGG0308
ASISTENCIA DOCUMENTAL E DE XESTIÓN EN DESPACHOS E OFICINAS
 3
 ADGG0408
OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS
 3
 ADGD0208
XESTION INTEGRADA DE RECURSOS HUMANS
 3
COMERCIO E MARKETING COMM0111
ASISTENCIA Á INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
3
 COMT0311
CONTROL E FORMACIÓN EN CONSUMO
3
SERVICIOS SOCIOCULTURAIS E A COMUNIDADE SSCB0109
DINAMIZACIÓN COMUNITARIA
3
 SSCG0209
MEDIACIÓN COMUNITARIA
3
 SSCE0109
INFORMACIÓN XUVENIL3
 SSCB0110
 DINAMIZACIÓN, PROGRAMACIÓN E DESENROLO DE ACCIÓNS CULTURAIS3
INFORMATICA E COMUNICACIÓNS IFCD0210
DESENROLO DE APLICACIÓNS CON TECNOLOXIAS WEB3
 IFCT0610
ADMINISTRACIÓN E PROGRAMACIÓN EN SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIAIS E DE XESTION3
 IFCT0509ADMINISTRACION DE SERVIZOS DE INTERNET 3

Pé de páxina

Outros