Quen somos

CEES, S.L. é unha entidade privada que presta servizos de asesoramento, consultoría, auditoría e formación a todo tipo de entidades públicas e privadas. Dende a atención personalizada ao cliente, o seguimento individualizado e o coidado permanente dos aspectos que o cliente considera prioritarios en CEES desenvolvemos as seguintes accións:

 • Asesoramento a empresas e institucións públicas nas áreas de formación, emprego e xestión.
 • Estudo e elaboración de informes, plans, anteproxectos e proxectos para entes públicos e privados, así como a súa dirección, supervisión e control.
 • Consultoría, asistencia e prestación de servizos para entes públicos e privados no relativo ao asesoramento para a xestión empresarial e o asesoramento para a implantación de sistemas de xestión en empresas tales como sistemas de xestión da calidade, xestión ambiental, prevención de riscos laborais, Responsabilidade Social Empresarial, seguridade no traballo, hixiene industrial ou seguridade alimentaria.
 • Auditoría, inspección e control de proxectos, programas, actuacións e sistemas de xestión. Neste senso, é importante destacar que CEES, S.L. é unha entidade acreditada pola Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia para exercer a actividade de Auditorías Regulamentarias de Prevención de Riscos Laborais.
 • Desenvolvemento de programas, actuacións e recursos a favor do medio ambiente, así como responsabilidade social corporativa e accións a favor da igualdade de oportunidades e da prevención da violencia de xénero.
 • Deseño e execución de programas e plans de prevención de riscos laborais.
 • Desenvolvemento de servizos outsourcing de carácter técnico, administrativo, xurídico, económico, financeiro, tributario, contable e comercial.
 • Planificación, organización e desenvolvemento de cursos, seminarios, xornadas, certames e encontros sobre as materias anteriormente sinaladas.
 • Elaboración, publicación, edición e distribución de todo tipo de material gráfico e audiovisual, informes, proxectos, ditames e relatorios.
 • Creación, organización e desenvolvemento de centros e actividades docentes, educativas e culturais destinadas a todos os niveis de ensinanza.
 • Actividades de investigación.

Pé de páxina

Outros